ثبت نام کارگاه آینده نگری انقلاب اسلامی
 
فرم ثبت نام کارگاه " آینده نگری انقلاب اسلامی "
تاریخ برگزاری کارگاه : 28 و 29 دی ماه 1398
مکان : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، طبقه 4
نام : *
نام خانوادگی : *
شماره تماس:
نام دانشگاه: